Strona główna
Kancelaria
Zakres i metody działania
Wnioski
Właściwość Terytorialna
Licytacje
 

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest:

-dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności;
-dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego;

Wzory wniosków

W celu ułatwienia Państwu poprawnego przygotowania wniosku egzekucyjnego przygotowaliśmy gotowe do pobrania szablony wniosków najważniejszych rodzajów egzekucji.

 Wniosek o wszczęcie egzekucji innych należności (KM)

 Wniosek o wszczęcie egzekucji innych należności (KM)

 Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (KMP)

 Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (KMP)

Organ egzekucyjny za wyjątkiem spraw o egzekucję świadczeń alimentacyjnych oraz należności Skarbu Państwa z urzędu nie przeprowadza dochodzenia, zarówno w celu ustalania składników majątkowych dłużnika, jak i ustalania danych osobowych dłużnika (NIP, PESEL, REGON, nr KRS, bądź aktualny adres zameldowania dłużnika) niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Wierzyciel powinien sam zwrócić się do odpowiednich organów administracji terenowej lub rządowej, powołując się na interes prawny jaki posiada w uzyskaniu danej informacji (dokumentują to odpisem tytułu wykonawczego) w celu ustalania składników majątkowych dłużnika. W przypadku gdy wierzyciel nie posiada wiedzy odnośnie składników majątkowych bądź innych niezbędnych danych osobowych może złożyć komornikowi wraz z wnioskiem egzekucyjnym wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika.

 Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

 Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

 
Top